Puss 1968 - 1973

13 - 28 oktober 2007

Puss 1968 - 1973

Historien om en svensk proggtidning

13 - 28 oktober 2007

Mellan januari 1968 och hösten 1973 var Puss den viktigaste undergroundtidning i Sverige.

Den blev karakteriserad som ’politisk porno’, och dess varumärke var en grimaserande satir som i text och bild ställde ut maktens obscenitet. Tidningens innehåll bestod av utfall mot politiker och opinionsbildare, fördömanden av USA:s krig i Vietnam och av polisens arbetsmetoder - bl.a. offentliggjorde redaktionen en lista med bilder och namn på civilpatruller i Stockholm – samtidigt som den ryska revolutionen gick som tecknad följetong på sista sidan. Puss var också med och utvecklade feministiska diskussioner i Sverige.

Puss redigerades och utgavs av en grupp konstnärer i Stockholm, med bidrag från bl.a. Marie-Louise Ekman, Carl Johan de Geer och Lars Forssell, och Öyvind Fahlström hade en spalt med refuserade DN-artiklar. Bladet började enligt Aftonbladet som ett lovande projekt som kunde utveckla sig till ”ett ståtligt alternativ till den kommersiella periodiska pressen”. Denna värdering kollapsar dock redan då Puss nr. 3 når allmänheten med ett fotocollage utfört av konstnären Lars Hillersberg där en naken man iförd en mask av Folkpartiledaren Sven Wedén håller sin erigerade lem i en tång. Efter det kallade Aftonbladet Puss för en porrtidning och Pressbyrån vägrade att distribuera den; på ledarplats beskrev Svenska Dagbladet ”smaklösheten och tarvligheten”.

Puss utkom i en upplaga på 10,000 exemplar och distribuerades av gatuförsäljare. Internationellt sett låg den i linje med andra undergroundtidningar; först och främst med holländska tidningar, och med t.ex. det psykedeliske magasinet Superlove (1967-1970) i Köpenhamn och OZ i London (1967-1973), eller det mer ortodoxt politiska Agit 883 i Västberlin (1969-1973). I Puss blev inte bara de borgerliga och fascisterna, men också de röda, anarkisterna, bohemerna och flummarna föremål för diskussion och hämningslösa karikatyrer. Något motsvarande är svårt att finna i dag.

För första gången görs det nu en utställning om Puss, som dokumenterar undergroundtidningens historia. ’Puss 1968-1973’ är en arkivutställning med samtliga nummer av Puss, och med film och konst av människorna runt tidningen.

Utställningen visas på Nationalgalleriet, som drivs av bland annat konstnärerna Ulf Rahmberg och Christer Themptander, tidigare redaktionsmedlemmar i Puss. Utställningen arrangeras av konstvetaren Lars Bang Larsen i samarbete med Bengt Jahnsson-Wennberg, Hjärnstorm och Nationalgalleriet.

Utställningen stöttas av tidsskriften Hjärnstorm och Kungliga Konsthögskolan

Om Pussutställningen på nätet ..Tidskrift.nu

Ungdesign.se

Jag minns Lena Svedberg en film av Carl Johan De Geer

 

Om Hillersberg på nätet
"Den optimistiske pessimisten"/Ab

"In memoriam XII"

Mer om Puss på nätet ...
Puss Magazine
Puss Magazine ephemera
PUSS - SATIRISK VÄNSTER MED STAKE/Åke Holmqvist/Hjärnstorm

OBS! Denna utställning utsågs till "The Best of 2007 ..."

 


Skomakargatan 3, vid Stortorget i Gamla Stan.
Telefon: 08-20 60 94 / 411 55 75

Tillbaka till Startsidan