I Skuggan Av Hemligheten
Fredrik Lindberg
måleri och objekt

24 oktober- 8 november

Vad innebär det att berätta sin egen historia? Det torde handla till stor del om att sortera diffusa och skarpa minnen; hågkomster av stämningar, lukter, händelser och känslor. Sorteringsarbetet präglas troligtvis starkt av våra hjärnors strävan efter att skapa hela och hållbara berättelser och därför kan man tala om våra minnen som konstruktioner. Där vi saknar en pusselbit skapar vi en, och vår fantasi får rycka in när minnet sviktar. Idag utformar vi ofta vår egen historia med hjälp av fotografier och videoupptagningar från bland annat viktiga högtidsdagar och semestrar. Kanske har den tråkiga vardagen varken klistrats in i fotoalbumet eller fått utrymme i hjärnans hårdisk och det finns processer som hindrar att både de jobbigaste minnena och de sämsta fotona sorteras bort, därför är den egna historien mer än en berättelse om vad som varit, det är också en saga om vilka vi vill vara, vad som skapat oss och vad som finns omkring oss.

Fredrik Lindbergs konst är en grundlig undersökning av hans egen historia. I de bilder han skapar kan vi ta del av hans egen berättelse, men de kan också betraktas som en skildring av hur processerna i historiebygget ser ut. I målningarna kan de små detaljerna ofta hamna i fokus och Fredrik själv har ofta flera positioner samtidigt. Han står utanför bilden och berättar historien samtidigt som han ofta skymtar fram själv, i en yngre version. Visst minns vi ofta vårt yngre jag utifrån, vilket kanske är ett resultat av att vi ofta omges av avbildningar av oss själva. Fredrik har ofta använt familjens fotoalbum och där funnit både scener och detaljer som sedan används i hans historiebygge. Influenser från konsthistorien och kulturen återfinns också i bilderna och ibland syns påverkan från konstnärer som inspirerar den vuxna Fredrik, som t ex Albertus Pictor.

Tiden är både upplöst och evig i målningarna och platsen är både här och långt borta. Våra minnen är en värld bortom tid och rum och äventyren där är både obegränsade och påhittiga. Därför kan vi, om vi vill, se våra egna minnen i Fredriks målningar, även om vi inte är uppväxta som det enda barnet i en liten norrländsk by, täljde gubbar och fiskade abborre i Svarttjärn under vår egen uppväxt.

/Susanne Ewerlöf, Curator, Verkstad

 

DN på Stan:

 

Pressbilder:

 

Bilder från hängning, utställningen och finissaget ...

 


(detalj)


(detalj)


(detalj)


(detalj)

 

fredriklindberg.webs.com


Fredrik Lindberg
24 oktober - 8 november 2009


Skomakargatan 3, vid Stortorget i Gamla Stan.
Telefon: 08-20 60 94 / 411 55 75

Öppettider: tors/fred 12-17, lör/sön 12-16

 

Tillbaka till Startsidan