OSCAR CLEVE

100 ÅR

28 oktober - 19 november 2006

 

Oscar Cleve - en folkhemsk satiriker.
Oscar Cleve (1906-1991)

” Du förstår – en humorists sinne måste helt enkelt vara besatt av svartaste melankoli, vilket visserligen kan verka som en paradox med tanke på det strålade ljus som humoristen städse återger, men som får sin enkla förklaring då man betänker att endast mörker kan mottaga ljuset och återge detta. Så faller det en stjärna från himlen och lyser upp i det melankoliska sinnet, medan samma stjärna i de ljusa skallarna intet förmår uträtta, ty där det är ljust kan ljuset ju inte lysa.”

Oscar Cleve

 

 

” - Satir ska vara besk, så man hoppar till! Ja, precis som ett slag på käften. Det sade Oscar Cleve till mig när jag besökte honom i hans ateljé i Lindris i mitten av 1980-talet.
Hans teckningar styrker påståendet. Ingen har som Oscar Cleve kunnat synliggöra samhällets orättvisor med sådan slagkraft.
Med humorn som vapen har han attackerat civilisationens avarter.

Oscar Cleve följde samtiden och förutspådde framtiden. Han förde den svages talan i samhället, den som inte själv kunde försvara sig. De förtrycktas advokat.
En instinktiv klasskänsla fanns där utan att han tog partipolitisk ställning. Under alla år rasade kampen mot kränkta mänskliga rättigheter i hans teckningar. I det stora och i det lilla.

Många år före sin tid debatterade han miljön, han luktade sig till avgasproblemet och bilismens snabba framsteg. Bensin med klorofyll var en tidig uppfinning i hans bildvärld.
En klarsynt, intelligent iakttagare som förutspådde utvecklingens negativa verkningar. De allra flesta teckningarna är inte bundna till speciella politiska händelser,
de är tidlösa, i högsta grad aktuella än idag.

Protesten är intimt förknippad med hans bilder. Konsten skulle reta och oroa, den skulle engagera och påverka betraktaren.
Vi får hjälp att genomskåda den politiska retorikens lögner och att avslöja makthavarnas cynismer. Satirerna har sin rot i en djup vrede över världens orättvisor.

Ingen har varit så folkhemsk. Kanske för att bilderna också rymmer drömmen och hoppet om en annan värld.
De andas ömhet och omsorg om den lilla människan och en tro att alla kan påverka.

Man kan hitta flera sidor i Cleves bilder. En är ljus och skämtsam. En annan sida har ett mörkt, filosoferande stämningsläge.
En tredje är farligt ilsken. Bilderna är naiva till sin form, men naiv är det sista han är.”

Del ur text av Torun Ekstrand, hämtad ur utställningskatalogen ”Oscar Cleve – en folkhemsk satiriker”, producerad till utställning för Norrtälje Konsthall 1993 och för Landskrona Museum 1994.

 

Oscar Cleves teckningar publicerades i både dagspress, skämttidningar och tidskrifter. Söndagsnisse-Strix, Grönköpings Veckoblad, Svenska dagbladet, Stockholms-Tidningen, Lutfisken, Levande Livet, Obs!, Arbetaren, Dagens Nyheter, Folket i Bild , VI, Puss och FIB-Kulturfront är några av dem.

”Under en period på 60- och 70-talen var det mest det naiva måleriet som gällde för Oscar Cleve. Tvärtemot tidens politiska strömningar. Lars Hillersberg har berättat om den resa till Cleves ateljé som han och Ulf Rahmberg gjorde på 60-talet för tidningen Puss räkning. Det var en av de besök olika tidningsredaktioner gjorde vid den här tiden för att övertala Cleve att börja teckna igen. Med sig på hemresan hade redaktionen för Puss drygt femtio gamla teckningar. Men inga löften om nya bilder.
Som tur är återkom snart lusten att teckna satir.” (Torun Ekstrand)
Etablissemanget lockade aldrig Oscar Cleve. Enstöringen från Roslagen deltog aldrig i några vernissager eller andra tillställningar.
Han ville inte bli betraktad, han var den som själv betraktade, om än på avstånd.

Oscar Cleve föddes i Göteborg, växte upp i Landskrona, avskydde ämnet teckning i skolan, arbetade som laboratorieassistent och trädgårdsmästarelev innan han fick frisedel från det militära och flyttade till Stockholm på 1920-talet. Han gjorde två försök att arbeta på reklambyråer. ”En kort tid arbetade han i Göteborg på Krantz reklambyrå men de tyckte inte att han passade för jobbet och han tyckte inte att det passade honom, arbetet innebar för mycket konkurrens och vassa armbågar”. Han började måla, läste filosofi och skriva noveller.
Sedan varvade han tecknande med måleri. Som vuxen bosatte han sig i Roslagen där han sedan bodde kvar hela sitt liv.

”Individen och psykoanalys”, var Oscar Cleves egen kommentar när dottern Iva föreslog psykoanalys:
-Skulle jag gå i psykoanalys kanske jag skulle börja må bra och då sluta att teckna. /Åsa Cleve


"- Jag förstår inte vad det är fatt med eran Olle.
Han blir allt sämre och sämre i matematiken
trots att jag luggar honom var gång han räknar fel".

Oscar Cleve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Att ni inte skäms,
stjäla i dessa tider när polisen har så mycket att göra".

Oscar Cleve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mer om Oscar Cleve och många bilder hittar du på Ralfs Bokshop och Galleri

Vernissage lördag 28 oktober kl 12-16


Välkommen!

"Contact med Cleve"


 


Skomakargatan 3, vid Stortorget i Gamla Stan.
Telefon: 08-20 60 94 / 411 55 75

Tillbaka till Startsidan