Nationalgalleriets långa historia i kortform.
Allt hämtat från boken om galleriet som kom ut 2010 och som finns att köpa på galleriet.

 

 

Vill du veta mer omNationalgalleriet köper du boken.

Boken finns på galleriet och kostar 100 kronor (80 kronor för galleriets vänner)

 

Stäng fönster